�������� ���� ����

نشانی : اصفهان -شهرک صنعتی مورچه خورت - فاز سه -خ بوعلی سوم

تلفن: 2 الی 45642301 و 45643876-031

واحد فروش:

مسئول فروش خانم سلیمی:45642801-031

کارشناسان فروش :45643878 و 45642303-031

ایمیل : OmidGlassCo@gmail.com

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا